Staňte se energeticky nezávislí a využijte plochu s fotovoltaikou na střechu

Dnes, když každý uvažuje, kde uspořit a stát se více soběstačným, se v energetické otázce jeví jako ideální řešení investice do fotovoltaiky na střechu. Takové řešení je běžné nejen v zástavbě rodinných domů, ale také v případě, že se váš dům nachází na samotě bez přístupu k inženýrským sítím. Plochou pro realizací se stane samotná střecha a vás to nebude stát žádné místo navíc.

Šetrné řešení k domu i přírodě

Dostanete nejen chytré řešení výroby energie, ale také máte šanci zužitkovat nevyužitou plochu střechy, po které běžně jenom stéká déšť nebo padá sníh. Díky ploše střechy má tak každý možnost využít potenciál fotovoltaiky na plno. Byla by škoda nechat ji ležet bez užitku. Navíc jsou konstrukční materiály fotovoltaiky ohleduplné k přírodě a technologie nevyžaduje žádné podstatné zásahy do konstrukce budovy.

Otázkou tedy zůstává, kde a kolik. Kde bude ideální místo pro panely vzhledem k projektu vašeho domu a kolik panelů instalovat, abyste fotovoltaikou na střeše pokryli vaši spotřebu energie.

Pro technologii je zásadní správná volba místa

Fotovoltaické panely se skládají z mnoha článků, uvnitř kterých během dopadu slunečního záření vzniká fotoelektrický jev. Výsledkem tohoto jevu je produkce elektrické energie. Aby popsaný jev probíhal co možná nejúčinněji, je nutné najít odpovídající místo pro panely.

Umístění fotovoltaiky na střechu

Ideální umístění fotovoltaiky na střechu

Nejlepší varianta montáže fotovoltaiky na střechu odpovídá orientaci panelů o sklonu 30 až 35 stupňů na jih.  Samozřejmě lze namontovat fotovoltaiku také na jihovýchod či jihozápad, aniž by docházelo k velkým ztrátám. Řeč je nejvýše o 5 až 8 % ztrát při takové orientaci. Naopak nelze doporučit umístění na severní stranu, kde by byly ztráty neúměrné vysoké a návratnost takové realizace příliš zdlouhavá.

Plochá střecha není problém

V případě že je vaše střecha plochá je instalace fotovoltaiky na střechu také vhodná. K panelům lze totiž dodat speciální kovové konstrukce, která mohou zaručit požadovaný sklon mezi 30-35 stupni a vy tak dosáhnete zaručeně nejlepší účinnosti výroby energie. Při realizaci na jakýkoliv typ střechy je pak nutné brát v potaz nejen vydatnost samotného slunečního záření, ale také oblačnost či míru znečištění ovzduší.

Fotovoltaické panely na rovné střeše

Fotovoltaika na střechu nejen rodinného domu

Pokud je střecha opravdu k realizaci nevhodná, například kvůli své neobvyklé členitosti, lze vhodné místo najít kdekoliv na vašem pozemku v okolí domu. Podobný problém může vzniknou, pokud vypočtená plocha panelů výrazně převyšuje plochu samotné střechy. Máte vedle domu garáž, altán nebo hospodářskou budovu? Všude tam lze provést realizaci fotovoltaiky na střechu a vám tak bude zajištěn požadovaný přísun energie.

Kolik jich budu potřebovat?

Když už jsme zmínili plochu panelů je vhodné podtrhnout základní výpočet, aby instalace fotovoltaiky na střechu a následná výroba energie odpovídala vaší spotřebě. Zároveň se vyhnete zbytečné investici a vyvarujete se předimenzování projektu. 

Jeden náš fotovoltaický panel o výkonu 1 kWp je schopen vyrobit 980 kWh energie za rok. Takový panel bude zabírat přibližně 6,1 m2 plochy vaší střechy. Běžně se pořizují panely o výkonu 270 Wp až 400 Wp, přičemž jejich produkce kWh energie se pak jednoduše sčítá. Díky těmto jednoduchým ale stěžejním hodnotám tak můžete mít jasnou představu o tom, zda vám vystačí plocha vaší střechy i o počtu panelů nutných pro energetickou soběstačnost vaší domácnosti.