Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou základ, na kterém stojí celý fotovoltaický systém. Ačkoliv každá část systému je neméně důležitá, bez solárních panelů by nebylo jak energii vytvářet. Jak ale vlastně fungují a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Princip

Fotovoltaické panely se skládají z malých fotovoltaických článků. Ty fungují na principu P-N přechodu. Tento princip funguje díky dvěma vrstvám (nebo částem krystalu), ze kterých je článek tvořen. Vrstvě z materiálu N, ve které převažují negativně nabité elektrony, a vrstvě z materiálu P, ve které nabité elektrony chybí a naopak v ní jsou místa, která tyto elektrony ochotně a snadno přijímají. Sluneční záření, které na ně dopadá ve formě fotonů, vyráží elektrony z valenční vrstvy do vrstvy vodivostní. Takto uvolněné elektrony jsou odváděny pomocí elektrod k akumulátoru nebo spotřebiči. Tyto články jsou poté spojeny do panelů, aby se zvětšil výkon, které jsou schopné dodat. Navíc je potřeba je chránit před okolními vlivy a proto jsou panely pokryté sklem nebo plastem, který je chrání a zároveň zajišťuje jejich samočistící funkci, mají-li dostatečný sklon.

Princip fotovoltaických panelů

Druhy fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely se dělí na polykrystalické, také známé jako multikrystalické, monokrystalické a amorfní. Může za to rozdílný postup při jejich výrobě a výsledné panely tak mají rozdílné vlastnosti. 

Monokrystalické fotovoltaické panely

Monokrystalické solární panely jsou vyrobeny z článků, které obsahují vždy jen jeden krystal křemíku. Vyrábí se tak, že se roztavený křemík zamíchá, ale nezhomogenizuje se úplně. Poté se tažením této taveniny vyrobí jediný krystal. Výsledný krystal tak není naprosto jednolitý, což mu umožňuje vyrábět energii i pomocí jediného krystalu. Monokrystalické panely jsou černé a můžeme na nich vidět síť kovových vodičů. Předností monokrystalických panelů je jejich optimální výkon za každého počasí a tím i vysoká míra efektivity.

Polykrystalické fotovoltaické panely

Polykrystalické solární panely, také známé pod pojmem multikrystalické panely, se vyrábí metodou slisování rozdrceného nebo roztaveného křemíku, čímž vzniká rozdílná orientace jednotlivých krystalů. Díky tomu jsou účinnější i při určité odchylce od ideální orientace. Také jsou více účinné při nepříznivých světelných podmínkách a jsou levnější na výrobu. Většinou mají modrou barvu a jsou na nich viditelné křemíkové obrazce.

Amorfní fotovoltaické panely

Amorfní solární panely, také známé pod pojmem tenkovrstvé panely, mají svůj výrobní postup naprosto odlišný od těch krystalických. Křemík je vyráběn ve vysokých pecích a následně formován a řezán do podoby jednotlivých článků. Následně je napařován na podkladový materiál, kterým může být sklo, plast nebo kov. Panely jsou vyrobeny z tenkých vrstev a mají oproti jiným druhým panelů výrazně vyšší energetickou účinnost. Dokáží perfektně využít sluneční záření a navíc pracují za všech povětrnostních podmínek. Mají černou barvu.

Jaké solární panely používáme my?

My používáme fotovoltaické panely od firmy SUNTECH. Jsou to jedny z nejkvalitnějších solárních panelů na trhu a jsou prověřené léty. Oproti jiným levnějším solárním panelům vynikají svou nižší degradací v čase. Budete tak mít jistotu, že Vám budou tyto panely dlouho a kvalitně sloužit. Jejich roční výkon se může lišit i o 20%.

Solární panely Suntech

Co se s energií děje dál?

Takto vyrobenou elektřinu je třeba umět rozvést dál. My používáme systém Alpha Storion od německé firmy Alpha Ess. Tento systém je vybaven bateriemi, do kterých můžete vyrobenou elektřinu ukládat, pokud jí nespotřebujete okamžitě. Budete jí tak mít bezpečně uschovanou na dobu, kdy slunce zajde za obzor. Díky svému unikátnímu připojení tak můžete čerpat energii jak ze sítě, tak z baterií. Nebudete tak nikdy bez proudu. Systém Alpha Storion je oproti jiným systémům unikátní ve způsobu, jakém s bateriemi nakládá. Díky unikátním systémům Energy Management System a Battery Management System tak zajišťuje dlouhou životnost baterie. A my tomuto systému věříme a poskytujeme tak záruční dobu na 10 let bez omezení počtů cyklů v baterii.