Fotovoltaické baterie

Hlavní nevýhodou solárního záření je to, že slunce svítí hlavně přes den, jak nikdo není doma, a nikoliv večer, kdy bychom vyrobenou energii potřebovali. Baterie k fotovoltaickému systému přichází s řešením, které tuto nevýhodu překonává. Přes den se vyrobená energie akumuluje do baterií, ze kterých se poté čerpá až v době, kdy ji potřebujeme.

Fotovoltaika Alpha Storion

Nabízíme fotovoltaické systémy Alpha Storion od německé firmy Alpha Ess. Společnost Alpha Ess získala za své produkty v roce 2018 první místo ve skupině kompaktních energetických úložišť do 5 kWh v Evropské unii za rok 2018. Porovnávanými parametry byla hloubka vybití systému, počet cyklů a celková efektivita systému ve vztahu k pořizovací ceně. Je tak jedním z nejlepších systémů, které můžete v Evropské unii pořídit za přijatelné ceny.

Systém Alpha Storion funguje s unikátními LiFePo4 bateriemi EVE, které jsou navržené speciálně pro něj. Neztrácí se tak na kapacitě tím, že by baterie nesedla s fotovoltaickým systémem, jako se to může stát u nekoordinovaných instalací. Tyto baterie umožní dosáhnout více než 12000 cyklů při 80% kapacitě. Nemusíte se tak bát, že Vám drahá baterie po chvíli odejde. Systém navíc umožní jednoduché a rychlé zapojení další baterie.

Unikátní baterie

Systémy, které prodlouží životnost baterií

Kromě toho je systém Alpha Storion vybaven systémy, které se k baterii chovají rozumně a s úctou, nesnaží se jí hrubě využívat a díky tomu tak prodlužují její životnost. 

EMS - Energy Management System

Energy Management System neboli EMS je systém, který pomocí jednoduchých protokolů reguluje odběr energie z baterie tak, aby odběr byl rovnoměrný a nepřekračoval napěťovou hranu. Díky němu se vyhnete dlouhodobému i okamžitému poškození baterie.

BMS - Battery Management System

Battery Management System neboli BMS se naopak stará o jednotlivé články v baterii. Disponuje funkcí aktivního balancování, která pomocí procesoru řídí vybíjení a dobíjení baterie tak, aby byly články v baterii využívány podle potřeby. Díky tomu šetří jednotlivé články a opět tím prodlužuje životnost celé baterie. Navíc tento režim umožňuje zapojení dalších baterií

Buďte vždy zásobováni

Systém Alpha Storion může být zapojen paralelně s dodávkami ze sítě distributorů. Díky tomu můžete mít dostatek energie za všech podmínek. Pokud distributor přeruší své dodávky z důvodu oprav nebo přírodních katastrof, systém Storion Vás podrží díky svým bateriím. A pokud by náhodou vypadl on (i když by se to stát nemělo), vždy můžete svou energii čerpat ze sítě.

Je tak čistě na Vás, jestli bude Váš dům síťovou solární elektrárnou, která svůj přebytek prodává do sítě (což může být ovšem často nevýhodné), hybridní solární elektrárnou (kdy můžete využívat oba druhy, jak dodávky ze sítě, tak akumulaci fotovoltaické energie do baterií), nebo ostrovní solární elektrárnou (kdy elektrárna není připojena k distributorské síti a jede pouze jen na své baterie, což je vhodné například pro chaty a jiné rekreační objekty).

Hybridní solární elektrárna

Buďte prosumerem pomocí systému VPP

Vyrobíte více energie než zvládnete spotřebovat, ale prodávat do sítě distributorů Vám přijde nevýhodné? Staňte se součástí komunity, která svou přebytečnou energii sdílí pomocí systému virtuální elektrárny - Virtual Power Plant. Jedná se o virtuální propojení všech existujících systémů Alpha Storion se systémem EMS. Každý, kdo je v tomto systému zapojen se stává prosumerem - aktivním spotřebitelem. Můžete tak sdílet a prodávat svou energii jiným prosumerům, ať už lokálně, po celé České republice, nebo i po celé EU. Můžete se tak připojit do stále rostoucí komunity. Tento systém je výhodnější než prodávat energii do sítě distributorů v ČR.

Co vůbec znamená být prosumer? 

Je to spojení slov producent a consumer, tedy výrobce a spotřebitel. Podle evropských směrnic č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES je tento pojem definován jako aktivní spotřebitel.

Prosumer je spotřebitel nebo skupina spotřebitelů jednajících společně, kteří spotřebovávají, ukládají a prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách a provozovnách. Předpokladem pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je ta skutečnost, že výroba elektřiny není hlavní podnikatelskou nebo jinou profesionální činností.

Prosumerům se v oblasti obnovitelných zdrojů věnuje návrh novely směrnice OZE. Ta vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z OZE pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství OZE (renewable energy communities).

Dohled od profesionálů

Společnost Alpha Ess navíc zdarma provádí celkový monitoring všech svých systémů. Jedná se o nepřetržitou kontrolu nad prací instalovaného systému. Je zajištěna automatická instalace nejnovějšího softwaru, jak pro samotný měnič, tak i pro baterie. Zajišťuje tím optimální práci, funkčnost a životnost systému - ta se pohybuje na 30 letech. Díky tomu se Vy sami nemusíte starat o to, jestli má vaše fotovoltaická baterie ten nejnovější software. 

Chcete vědět více o bateriích pro fotovoltaické systémy nebo o celém systému? Neváhejte nás kontaktovat!