Dotace

JAK ZÍSKAT DOTACI NA FOTOVOLTAIKU?

S námi získáte nejjednodušší a nejpohodlnější řešení,postaráme se o kompletní instalaci fotovoltaiky a zvládneme za Vás vyřídit i byrokracii. Vyřídíme všechny podklady a zajistíme získání dotace. Jsme držiteli Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H). Nejen, že ušetříte za energie, ale dokážeme i podstatně snížit pořizovací náklady na FOTOVOLTAIKY ALPHA STORION.

CO VŠE ZAJISTÍME?

 • Zajistíme odborný posudek.
 • Připravíme veškeré žádosti pro program Nová zelená úsporám.
 • Vypracujeme žádosti distributorovi energií.
 • Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci.
 • Připravíme revizní zprávu.

DOTAČNÍ PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Klienty, kteří se rozhodli v domácnosti instalovat fotovoltaiku, stát podpoří příspěvkem v rozmezí 40 000 korun – 205 000 korun v rámci programu Nová zelená úsporám. Tato dotace se vztahuje na veškeré instalace fotovoltaiky se zahájením od 12.10.2021 s datem ukončení příjmu žádostí do 31. 12. 2035.

NA CO SE DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM VZTAHUJE?

 • Fotovoltaický ohřev vody.
 • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody.
 • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárnu).
 • Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW.
 • Fotovoltaiky ALPHA STORION s panely SUNTECH plně vyhovují požadavkům na tyto dotace.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE?

 • Žádat můžete kdykoliv, o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám lze požádat  před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace fotovoltaiky.
 • Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
 • Podpora na jednu takovou žádost může být až do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a obdržíte ji, až dojde k řádnému dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Dotace na fotovoltaiku je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu.

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Žádat mohou v podstatě všichni vlastníci domů, jak těch stávajících, tak novostaveb pasivních domů!

KOLIK MŮŽETE ZÍSKAT?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč