Měření spotřeby energie ve vaší režii

Na jedné straně výroba energie, na druhé její spotřeba. Aktuální a jasné údaje ve vašem smartphonu. Říkáte si, že v dnešní celosvětově energeticky složité situaci to není možné? Nebo že nikdo nemyslí na vaši peněženku?  Náš systém měření spotřeby elektřiny pomůže hospodaření ve vašem domě zpřehlednit a zefektivnit. Stanete se manažery své spotřeby elektrické energie a nezaplatíte ani korunu navíc. Vše budete mít pod kontrolou vy sami!

Racionalizovaná výroba

Ke každému funkčnímu domu bezesporu náleží moderní fotovoltaický systém, který právě výrobu elektrické energie z velké míry zastane. Díky inteligentnímu elektroměru, který umožňuje měření spotřeby elektřiny pomocí wifi, můžete snadno sledovat kolik ji vyrobíte, kolik spotřebujete nebo uložíte do baterie. V případě, že energie vyrobíte příliš mnoho, až ji sami nejste s to spotřebovat, jednoduše ji systém odvede do sítě. Díky tomu ještě získáte určitý příjem z prodeje vlastní elektřiny. A pokud zrovna počasí neumožňuje plné využití fotovoltaiky, můžete čerpat energii uloženou v bateriích. Pohodlně tak nepříznivé podmínky přečkáte. S naší pomocí se i vy můžete stát z velké části energeticky nezávislí. Daleko méně na vás dolehnou jakékoliv globální energetické výkyvy.

Moderní fotovoltaický systém

Efektivní využití na úrovni jednotlivých zařízení

Dnes je možné moderní spotřebiče samostatně integrovat do energetického managementu Loxone a vy tak můžete regulovat nejen komplexní hospodaření s energií jako takovou, ale každé její využití v rámci jednotlivých spotřebičů.

Jejich činnost se může odvíjet od míry uskladnění vaší energie v baterii, nízkého tarifu nákupu z externí sítě nebo třeba počasí venku. Aktuálně můžete připojit až 12 spotřebičů současně, mezi kterými lze nastavovat vzájemné priority užívání. Můžete si tak vybrat, zda chcete nejdříve zapnout poloprázdnou myčku na nádobí nebo spíše prádlem naplněnou pračku. Jakmile z fotovoltaického systému vyrobíte dostatek energie, automaticky dojde ke spuštění zařízení od stupně 1 (nejvyšší priority) až 12 (nejnižší priority). Samozřejmě, že energetický management umožňuje vlastní zapnutí spotřebiče bez předchozího nastavení, jehož použití nelze odložit. Systém pak jednoduše bude směřovat elektrickou energii k takovému zařízení.

Energetický management

Rozvody energie v místnostech

V každé vaší místnosti instalujte libovolný počet inteligentní zásuvek, které nabízejí hned několik funkcí. Zásuvka s měřením spotřeby energie je vybavena systémem Loxone Air, který umožňuje ovládat zásuvku bezdrátově. Každá zásuvka má integrovaný vlastní mikroprocesor a údaje z něj jsou každých 5 minut odesílány na Miniserver. V jiném případě, když nastane odchylka v nějaké sledované veličině o více než 5 % opět dojde k odeslání takové skutečnosti a také jste informován vy, jakožto uživatel, skrze svůj telefon. V případě, že nastane podezřelý výkyv teploty, nebo nesprávný poměr výkonu a spotřeby, zásuvka předejde jakémukoli poškození odpojením ze sítě.

Inteligentní zásuvka

Jestli se chystáte ke spánku nebo úplně odjíždíte pryč, inteligentní systém všechny nepotřebné zařízení úplně vypne. Celý váš dům se nastaví do Režimu spánku nebo Režimu nepřítomnosti. Nebude se spotřebovávat energie ani ve stand-by režimu a nebude tak docházet k žádnému nadbytečnému opotřebení samotných přístrojů.

Sledujte své energetické hospodaření

Budete-li chtít vyhodnotit výši spotřeby z minulého časového období, není nic snazšího než zhlédnout data uložené na uzavřeném domovním serveru. Měření spotřeby energie se záznamem umožňuje vyhodnocovat míru spotřeby, počet zapojených spotřebičů, počet osob v domě během jejich užívání a mnoho jiného. Jednotlivé záznamy pak můžete porovnávat mezi sebou nebo dokonce s měřením okamžité spotřeby v domácnosti.

V rámci našeho energetického řešení domácnosti nabízíme také nepřímé měření spotřeby energie. Užívá se ho u zvlášť vysokého napětí – typicky drátů elektrického vedení, které nelze obyčejným elektroměrem měřit. Takové měření ukáže reálnou hodnotu odběru elektřiny ze sítě v konkrétním místě.

Sledování energetického hospodaření

S respektem k minulosti a pohledem do budoucna

Cesta za udržitelnou výrobou a nakládání s energiemi je před vámi. Daleko víc než kdy jindy, je třeba činit správná rozhodnutí, která budou vyhovovat nejen Vám, ale která pozitivně ovlivní i všechny následující generace. Jsme přesvědčeni, že přesně takovou cestou Vás provedeme. Vy budete moci využívat všechny moderní technologie založené na přívodu elektrické energie, aniž byste pociťovali nějaký dluh vůči okolí. Protože opravdový funkční dům si bez funkční přírody okolo nás můžeme jen stěží představit.