Teplota článků za nominálních provozních podmínek

Teplota článků za nominálních provozních podmínek (anglicky Operating temperature under standard test conditions) je teplota, při které se měří výkon fotovoltaických panelů během standardního testu. Standardní testovací teplota pro fotovoltaické panely je 25 °C. Vysoké teploty mohou snížit výkon solárních panelů, proto se často používají chladící systémy, aby se teplota panelů udržela co nejblíže 25 °C.