Solární kolektory

Solární kolektory jsou zařízení, které je použito pro přímou výrobu tepla ze slunečního záření. Dopadající sluneční paprsky ohřívají vodu, která je v kolektorech a ta poté teplo rozvádí dále.