Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek (také známý jako solární článek) je polovodičová dioda, která přeměňuje světelnou energii na elektrickou. To mu umožňuje materiál, ze kterého je vyroben, a který produkuje elektrický náboj při styku se světlem. Tyto články se seskupují do fotovoltaických panelů, které se poté používají pro výrobu elektrické energie a mohou být instalovány na střechu.