CEDIA

CEDIA (Custom Electronic Design and Installation Association) je mezinárodní asociace zaměřená na chytré domy. Spojuje pod sebou společnosti a profesionály z celého světa a její certifikáty mezinárodně uznávány. Každoročně pořádá přehlídku CEDIA Expo, na které se představují noviny z oblasti chytrých domů.